Senior dk Læsø Singles erfurt stadt

Denne konstatering fortæller, at mange større og mindre vandreblokke – sandsynligvis også dem, som først i rå tilstand var blevet anvendt til oldtidens gravkamre, jættestuer og skibssætninger – er blevet kløvet og tildannet og op gennem middelalderen har fundet anvendelse til bygning af borge, kirker og andet solidt byggeri.Desværre er der sket noget lignende med runesten, hvis runer i mange tilfælde er gået tabt.Det kan konstateres, at de gletschere, der nåede frem til de områder, der kom til at udgøre Danmark, kom forskellige steder fra.

Rundt omkring i det danske landskab ligger der en del meget store sten; de kaldes vandreblokke, fordi kæmpestenene kom hertil med den is, der dækkede også de egne, hvor Danmark ligger i dag.

Da isen omsider smeltede, efterlod den de store vandreblokke.

Andre meget kendte ledeblokke er rhombeporfyr (Norge), kinnediabas (Syd-Sverige), bredvadporfyr (Dalarne), rød og brun Østersø-kvartsporfyr (Ålandsøerne).

De nævnte og mange flere ledeblokke kan alle findes ved danske kyster.

Enkelte større sten ligger i vandet og er synlige, mens andre ligger på bunden af vandområder og findes afmærket på søkort.

Zuletzt bearbeitet 20-Apr-2017 10:01